• head1
  • head2
  • head3
  • head4

Ban Văn Nghệ Đại Hội Gia Long Thế Giới 2017, thân mời các bạn, các Hội Ái Hữu và các nhóm Gia Long khắp nơi đóng góp những tiết mục văn nghệ để chương trình Đại Hội thêm phần phong phú.

  • Mỗi tiết mục có từ 3 người trở lên (vũ, hoạt cảnh, hợp ca, tam/tứ ca, v.v…..)
  • Thời gian tối đa là 7 phút cho mỗi tiết mục.
  • Xin cho biết chi tiết của tiết mục trình diễn như: trang trí, trang phục, cần ban nhạc đệm hay dùng CD, có chiếu slide, cần bao nhiêu micro phones… Những chi tiết này cần gửi cho Ban Văn Nghệ trước ngày 20 tháng 6, 2017.

Nếu gửi qua dạng MP3, xin gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ban Văn Nghệ Đại Hội Gia Long Thế Giới 2017 sẽ lựa chọn và sắp xếp thứ tự các tiết mục trình diễn trong chương trình văn nghệ.

Nếu có thay đổi về trang phục, trang trí, hoặc thành phần diễn viên sau khi đã được chọn để trình diễn trong ngày Đại Hội, xin thông báo với Ban Văn Nghệ để có sự đồng ý và chấp thuận.

Buổi tổng dợt văn nghệ cho Đại Hội là ngày thứ bảy 30 tháng 9 năm 2017, từ 12:00 giờ trưa đến 3 giờ chiều, tại khách sạn Sheraton. Xin lưu ý tiết mục nào không tham dự buổi tổng dợt sẽ không được trình diễn trong chương trình Văn Nghệ Đại Hội.

Mọi thắc mắc về chương trình văn nghệ của ngày Đại Hội, xin liên lạc với Nguyễn Thanh-Vân qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.