• head1
 • head2
 • head3
 • head4

Quỹ đóng góp các hội từ thiện

Ban Tổ chức Đại hội Gia Long Thế giới kỳ 8 dành riêng một ngân quỹ đóng góp cho 4 hội từ thiện sau đây. Những hình ảnh, tin tức sẽ được cập nhật khi BTC nhận được từ các hội.

 

  1. Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (Eyes of Compassion)

   http://www.matthuongnhincuocdoi.eyesofcompassion.org/

   Eyes of Compassion1

   http://matthuongnhincuocdoi. eyesofcompassion.org/html/cung_em_den_truong_2018_going_ to_school_together.html

   Eyes of Compassion2

  2. Hội Bạn Người Cùi

   https://nguoicui.org/

   Hội bạn người cùi

  3. Operation Smile

   http://www.operationsmile.ca/

   Operation Smile

  4. Hội Thương Phế Binh Việt Nam

Thương Phế Binh