• head1
  • head2
  • head3
  • head4

Quà Lưu Niệm

{vsig}luuniem/ln1{/vsig}

{vsig_c}0||Lưu Niệm 1|Lưu Niệm áo và khăn{/vsig_c}

{vsig_c}0|at1.jpg|Tạp dề 1|Thêu trên nền vàng và nâu - 20${/vsig_c}

{vsig_c}0|at2.jpg|Tạp dề 2|Thêu trên nền nâu đậm - 20${/vsig_c}

{vsig_c}0|k1.jpg|Khăn quàng 1|Lá phong - 12${/vsig_c}

{vsig_c}0|k2.jpg|Khăn quàng 2|Lá phong - 12${/vsig_c}

{vsig_c}0|s1.jpg|Áo tím 1|Polo Shirt & phù hiệu vải - 20${/vsig_c}

{vsig_c}0|s2.jpg|Áo tím 2|V-neck Shirt & phù hiệu vải - 20${/vsig_c}

{vsig_c}0|k3.jpg|Khăn quàng tơ| mẫu trình bày - 25${/vsig_c}

{vsig_c}0|k4.jpg|Khăn quàng tơ - các mẫu khác nhau - 25$/1 cái{/vsig_c}

{vsig}luuniem/ln2{/vsig}

{vsig_c}1||Lưu Niệm 2|Vật dụng{/vsig_c}

{vsig_c}1|b1.jpg|Bóp cầm tay 1|Thêu trên nền tím - 8${/vsig_c}

{vsig_c}1|b2.jpg|Bóp cầm tay 2|Gồm 2 bóp thêu trên nền vàng - 8${/vsig_c}

{vsig_c}1|tui1.jpg|túi đeo 1|Túi đeo vai bằng vải dù nhẹ - 10${/vsig_c}

{vsig_c}1|v1.jpg|Viết gỗ|- 5${/vsig_c}

{vsig_c}1|v2.jpg|Móc khóa gỗ - 3$|{/vsig_c}

{vsig_c}1|v3.jpg|Logo DHGL8 nam châm|- 3${/vsig_c}

{vsig}luuniem/ln3{/vsig}

{vsig_c}2||Lưu Niệm 3|Dù{/vsig_c}

{vsig_c}2|u1.jpg|Dù 1|Dù dài lá phong trên nền đen - 15${/vsig_c}

{vsig_c}2|u2.jpg|Dù 2|Dù ngắn lá phong - 20${/vsig_c}

{vsig_c}2|u3.jpg|Dù 3|Dù ngắn vàng lá phong - 20${/vsig_c}

{vsig_c}2|u4.jpg|Dù 4|Dù ngắn trắng lá phong - 20${/vsig_c}

Lưu ý: Giá bán không cố định và tính theo CAD