• head1
 • head2
 • head3
 • head4

Ban Tổ Chức

1- Ban Cố Vấn:
 • Tất cả quý Giáo sư địa phương với sự hỗ trợ của quý Giáo sư trên thế giới.
2- Ban Điều Hành:
 • Nguyễn Thanh Vân, Cấn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Kim Chi
3- Ban Báo Chí:
 • Cấn Thị Bích Ngọc, Trần Dung-Chi, Lương Thị Đẹp, Phạm Vân Trang
4- Ban Du Lịch:
 • Bùi Ngọc Ly Cơ, Phan Bích Nga, Trần Dung-Chi
5- Ban Văn Nghệ:
 • Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Phương Lan, Lê Thị Thanh Thuý
6- Ban Khánh Tiết:
 • Nguyễn Bích Nhung, Võ Ngọc Trang, Nguyễn Tuyết Mai
7- Ban website:
 • Đặng Thanh Thủy, Phạm Vân Trang
8- Ban Lưu Niệm:
 • Trần Hoàng Mai, Lý Kim Thủy, Đặng Thanh Thủy
9- Ban Ghi Danh:
 • Trần Khánh Chi, Trần Hoàng Mai
10- Ban Liên Lạc Thầy Cô:
 • Ngô Phương Dung
EMAIL LIÊN LẠC:
 • Báo Chí: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Văn Nghệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Du Lịch: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Ghi Danh: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điều Hành: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC:
 • Cấn Thị Bích Ngọc, điện thoại 1-438-738-8319 (trước 10 PM EST Miền Đông Canada)

Ban tổ Chức