• head1
 • head2
 • head3
 • head4

Tiền Đại Hội (ngày 29 tháng 09 năm 2017), Phòng Drummond, lầu 3 Hotel Sheraton

Thời Gian: 10g30 sáng - 15 giờ
Địa Điểm: Hotel Sheraton
Địa chỉ: 1201 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B-2L7, CANADA
Điện thoại: 1-514-878-2000
Website: http://www.sheratoncentremontreal.com/
Giá vé: $55(CAD) - $48(USD)

Dự Thảo Chương Trình

 • 10g30 Đón mừng quan khách
 • 11g15 Chào mừng quan khách
  Lời khai mạc
  Giới thiệu các hội đoàn tham dự
  Các hội đoàn ứng cử giới thiệu về hội của mình
  Hỏi đáp
 • 12giờ Ăn trưa
 • 13g15 Bầu chọn hội đoàn phụ trách
  Chụp hình lưu niệm
 • 15giờ Bế mạc