• head1
 • head2
 • head3
 • head4

Đại Hội (ngày 30 tháng 09 năm 2017), Ballroom, lầu 4 Hotel Sheraton

Thời Gian: 16giờ chiều - 1giờ đêm
Địa Điểm: Hotel Sheraton
Địa chỉ: 1201 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B-2L7, CANADA
Điện thoại: 1-514-878-2000
Website: http://www.sheratoncentremontreal.com/
Giá vé: $140(CAD) - $120(USD)

Dự Thảo Chương Trình

 • 16giờ Chào mừng quan khách
 • 17g30 Chào cờ khai mạc
  Diễn văn khai mạc
  Giới thiệu Ban Tổ Chức
  Giới thiệu giáo sư, trao quà lưu niệm
  Trao cờ luân lưu
 • 18g30 Hợp ca khai mạc
  Dạ tiệc
  Văn nghệ
 • 22giờ Hợp ca bế mạc
  Dạ vũ với sự trình diễn của ca sĩ Asia Huỳnh Phi Tiễn, ca sĩ Hoàng Kim và sự đóng góp của bác sĩ Trần Thái Hoà
 • 1giờ Bế mạc

ca sĩ Đại Hội GL 8