• head1
  • head2
  • head3
  • head4

Thể lệ quảng cáo

Dưới đây là bảng giá - CAD - để các văn phòng, cơ sở thương mại, công ty muốn đăng quảng cáo trên Đặc San ĐHGLTG 2017:

  • Trắng đen: $200 cho 1 trang, $100 cho 1/2 trang, $50 cho 1/4 trang.
  • Màu: $300 cho 1 trang, $200 cho 1/2 trang, 100$ cho 1/4 trang.

Đặc biệt cho các hội đoàn muốn đăng thông báo, chúc mừng: $200 cho một trang màu.

Xin liên lạc với Ban Báo Chí ĐHGLTG 2017.